DEN HAAG - Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) grijpt in om btw-fraude bij de handel in CO2-emissierechten te voorkomen.

Hij heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Bij de handel in emissierechten verkopen bedrijven het recht aan elkaar om broeikasgassen te mogen uitstoten.

Volgens De Jager waren er de afgelopen dagen signalen dat er fraude werd gepleegd omdat na verkoop de in rekening gebrachte en ontvangen btw niet werd opgegeven aan de fiscus. Vervolgens werd het frauderende bedrijf snel weer opgeheven.

Afnemer

De Jager verplaatst de heffing nu naar de afnemer van de emissierechten. De maatregel gaat woensdag in.

Bij verkoop van emissierechten vinden de btw-heffing en de fiscale aftrek dan niet meer plaats bij de verkopende maar bij de aankopende partij.