DEN HAAG - Het kabinet wil dat de Rotterdamse haven meer gaat samenwerken met andere zeehavens en logistieke knooppunten in Nederland. Op die manier moeten ze hun internationale concurrentiepositie voor de toekomst veiligstellen en samen de milieudruk verminderen.

Dat schrijven de ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken), Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (VROM) dinsdag in de 'Economische visie op de lange termijn ontwikkeling van Mainport Rotterdam: op weg naar een Mainport Netwerk Nederland'.

Aan het rapport heeft ook het Havenbedrijf Rotterdam meegewerkt. Volgens de drie bewindspersonen kunnen de verschillende havens en logistieke knooppunten elkaar beter aanvullen met de afzonderlijke specialisaties.

Ook kunnen ze samen efficiënter gebruik maken van de beschikbare ruimte, wegen, spoor- en vaarwegennetwerk.

Nummer 1

Door de samenwerking zou de haven van Rotterdam ook zijn nummer 1 positie in Europa beter kunnen handhaven. De ministers wijzen erop dat tot 2040 een forse toename van de wereldhandelsstromen wordt verwacht.

Tegelijkertijd neemt de concurrentie tussen de zeehavens in Europa toe en stellen klanten steeds hogere eisen aan de logistieke dienstverleners.