DEN HAAG - Niet alleen fraudeurs met deeltijd-WW worden harder aangepakt. Ook bedrijven die in de ogen van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) een te gemakkelijk beroep doen op de WW-steun, moeten ontvangen uitkeringsgeld terugbetalen.

Dat is het gevolg van nieuwe, aangescherpte regels voor de crisismaatregel die de bewindsman dinsdag heeft bekendgemaakt.

Met deeltijd-WW kunnen ondernemers dankzij de uitkeringen hun personeel tijdelijk minder laten werken. Zo moet voorkomen worden dat ze door de economische crisis vakkrachten moeten ontslaan, terwijl die straks bij een aantrekkende vraag weer hard nodig zijn.

Maar Donner scherpt de regels flink aan om te voorkomen dat net als vorige maand door overvloedig gebruik plots het geld op is.

Motie

Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van het CDA, die Donner in een motie had gevraagd om extra geld en een selectiever gebruik, is blij met de maatregelen. Wel wil hij op de hoogte worden gehouden om het gebruik kritisch te kunnen volgen.

De ChristenUnie vreest voor administratieve rompslomp voor werkgevers en is kritisch over het feit dat bedrijven die nu al gebruik maken van de deeltijd-WW, na een overgangsperiode van drie maanden met nieuwe regels worden geconfronteerd.

Ruimte

De nieuwe deeltijd-WW gaat maandag 20 juli in. Met de nu beschikbare 950 miljoen euro is uiterlijk tot 2010 ruimte om circa 100.000 werknemers minder te laten werken.

Totdat de regeling 23 juni werd opgeschort hadden bedrijven voor ongeveer 40.000 medewerkers de steun aangevraagd.

Personeel

In de nieuwe regeling geldt: hoe meer personeel een werkgever in de deeltijd-WW laat stromen, hoe korter er recht is op de steun. Er komt ook een drempel om te voorkomen dat al te kleine en seizoensgebonden dips worden afgewenteld.

Een bedrijf moet de steun voor minimaal de werktijd van een op de vijf werknemers aanvragen, er ten minste een half jaar gebruik van maken en investeren in scholing van het personeel.

Als na drie maanden blijkt dat de werkgever niet heeft voldaan aan de scholingsverplichting en niet nog eens drie maanden van de regeling gebruik maakt, moet al het uitkeringsgeld worden terugbetaald.

Fraude

Verder gaat uitkeringsinstituut UWV steekproefsgewijs controleren of werkgevers geen fraude plegen met deeltijd-WW en het personeel stiekem laten doorwerken.

Bij fraude worden bedrijven uit de regeling gegooid. Ze lopen kans op een boete en moeten al het uitkeringsgeld terugbetalen.

Er loopt één justitieel onderzoek naar een bedrijf dat via de voorganger van de deeltijd-WW, de werktijdverkorting, personeel minder liet werken en daarvoor in de plaats goedkopere buitenlandse krachten zou hebben ingehuurd.