AMSTERDAM - Het kabinet moet het initiatief om de koopzondagen in te perken terugdraaien. Een aanpassing van de Winkeltijdenwet is namelijk, volgens D66-parlementariër Boris van der Ham, vanwege recente rechterlijke uitspraken niet nodig. Zo laat hij weten tegenover NU.nl.

D66 protesteert al tijden tegen de plannen van het kabinet om het aantal koopzondag te beperken.

Een bepaling in de Winkeltijdenwet zorgt ervoor dat gebieden die als toeristisch worden aangemerkt meer dan twaalf keer per jaar op zondag open mogen.

Misbruik

In de praktijk wordt deze bepaling volgens het kabinet echter vaak misbruikt. Deze heeft daarom dit voorjaar besloten hier een einde aan te willen maken.

Momenteel maken 157 van de 443 gemeenten gebruik van de toerismebepaling. Als het aan het kabinet ligt worden alle als toeristisch aangemerkte gebieden opnieuw tegen het licht gehouden.

Gemeenten zullen in de toekomst zorgvuldig belangen moeten afwegen. Ook kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het instellen van een koopzondag.

Besluit

De voorzieningenrechter in Amsterdam verklaarde eind vorige maand een besluit van de stadsdeelraad Amsterdam-Noord, om het gebied tot toeristisch gebied te verklaren, nietig.

Volgens Van der Ham geeft de uitspraak van de rechter in Amsterdam aan dat aanpassing van de wet dus niet nodig is.

"Immers, de rechter heeft geoordeeld dat een gebied niet zomaar tot toeristische omgeving mag worden benoemd", stelt de D66'er. "De rechter kan dus uit de voeten met de huidige wet. Waarom deze dan willen aanpassen?"

Crisis

D66 voert al tijden een kruistocht tegen de inperking van de koopzondag. De partij vindt het onvoorstelbaar dat het kabinet in tijden van economische crisis de koopzondagen wil beperken.

"Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland blijkt dat deze plannen van het kabinet 20.000 banen kost. Dan moet je niet om ideologische redenen dit soort maatregelen nemen."

Van der Ham wordt in zijn oproep gesteund door de Raad Nederlandse Detailhandel. Deze liet weten te vrezen dat een enkele tegenstander door de voorgenomen bezwaarprocedure een koopzondag tijdenlang kan tegenhouden.

Gemeenten

D66 ziet het liefst dat gemeenten zelf beslissen hoeveel koopzondagen er worden ingesteld. "Met dit sociaal-christelijke kabinet zit dat er helaas niet in."