DEN HAAG - 'Slimmer werken' loont. Uit onderzoek van bureau EIM onder 650 kleine en middelgrote bedrijven, blijkt dat bij degenen die iets aan 'slimmer werken' doen de groei van de productiviteit 9 procentpunt hoger ligt.

''Hier liggen echt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven'', zegt Alexander Rinnooy Kan van het Innovatieplatform dat opdracht heeft gegeven tot het onderzoek.

'Slimmer werken' is het verbeteren van de manier van werken, bijvoorbeeld door taken anders te verdelen, taakroulatie of flexibel roosteren. De veranderingen gebeuren in samenspraak tussen werkgever en werknemer.

Aandacht

Tot nu toe heeft 60 procent van de middelgrote en kleine bedrijven op dit vlak niets ondernomen. Het platform wil juist nu bevorderen dat zij hier meer aandacht aan besteden. De economische recessie dwingt ondernemers opnieuw naar bedrijfsprocessen te kijken.