AMSTERDAM - De WW-premies moeten volgend jaar fors omhoog. Dat is nodig omdat de werkloosheidskassen als gevolg van de economische crisis snel leger worden.

Uitkeringsinstantie UWV adviseert het kabinet daarom de premie volgend jaar bijna te verdubbelen tot ruim zeven procent, meldt Trouw zaterdag. Mogelijk wordt ook de afschaffing van de WW-premie voor werknemers teruggedraaid.

De fondsen voor de WW slinken snel door de oplopende werkloosheid en crisismaatregelen als de werktijdverkorting en de deeltijd-WW. Het vermogen in de kassen neemt volgens het UWV dit jaar naar verwachting af met drie miljard tot 6,8 miljard euro.

Uitkeringen

Omdat het aantal werkloosheidsuitkeringen verder zal oplopen en daardoor tegelijk minder premie wordt afgedragen, ziet de situatie er in 2010 nog slechter uit.

Het kabinet moet bepalen wat de WW-premie wordt en of werknemers ook weer moeten gaan betalen. Daarbij zal rekening worden gehouden met het begrotingstekort, koopkrachtplaatjes en loonpolitiek.