DEN HAAG - De PvdA drukt niet door om prins Willem-Alexander weg te krijgen als commissaris bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Een meerderheid van de Tweede Kamer, onder wie de PvdA als enige regeringspartij, betoogde vorige week nog dat de prins moet stoppen nu de bank in de aanpak van de financiële crisis geregeld kritiek krijgt.

Premier Jan Peter Balkenende en minister Wouter Bos (Financiën) hebben de Kamer laten weten dat Willem-Alexander kan aanblijven.

Ze wezen er op dat de benoemingsperiode van de prins bij DNB sowieso al afloopt per 1 juli volgend jaar.

Onnodig

Na een bericht op de website van de Volkskrant vrijdag bevestigde PvdA-Kamerlid Paul Tang dat hij het er bij laat zitten, omdat het einde van de zittingstermijn van de prins in zicht is. Een vroegtijdige terugtrekking zou onnodig de aandacht op de persoon vestigen.

Tang vindt wel dat, zover een traditie bestaat om een commissariaat bij DNB toe te kennen aan toekomstige koningen dan wel koninginnen ter voorbereiding op hun taak, daar een einde aan moet komen.

Te serieus

Volgens de PvdA'er is de rol van een controlerend commissaris bij de bank te serieus om ceremonieel te zijn. En als het wel om een volwaardige functie gaat, zijn er constitutionele problemen.

Tang wees erop dat de regering verantwoordelijk is voor het handelen van leden van het Koninklijk Huis en dat de commissarissen van DNB gehoord moeten kunnen worden in een parlementair onderzoek.