BRUSSEL - CDA-Europarlementariër Esther de Lange bepleit dat Nederlandse supermarkten voor elke liter melk een heffing betalen aan een fonds voor melkveehouders. Dat moet de boeren uit de financiële problemen helpen, nu de handelsprijs voor melk uitzonderlijk laag is.

De Lange wil een fonds naar Belgisch voorbeeld. Daar hebben supermarkten vorige week toegezegd 14 cent te betalen per liter consumentenmelk, wat neerkomt op 2 cent per liter geleverde melk.

''Om marktverstoring te voorkomen, zouden we zo'n regeling eigenlijk in heel Europa moeten hebben'', zei het Europarlementslid donderdag, vooruitlopend op een rapport van de Europese Commissie over de problemen in de melksector.

Schoolmelk

De CDA'ster bepleit ook dat meer kinderen schoolmelk krijgen. Dat moet de verkoop van melk bevorderen. ''Uiteraard geen volvette melk, want we willen geen overgewicht bij kinderen aanmoedigen'', aldus De Lange.

Melkveehouders protesteren al langer heftig tegen de lage handelspijzen voor melk. Recent hebben ze daarvoor nog wegen geblokkeerd in Brussel en Luxemburg.