DEN HAAG - Het niveau van cursussen en opleidingen aan particuliere instituten voor volwassenenonderwijs is vaak onduidelijk.

De instituten stellen nu zelf de waarde van de diploma's vast, maar dat zou eigenlijk door een onafhankelijk instituut moeten gebeuren. Dat heeft de Onderwijsraad donderdag gemeld.

Van alle volwassenen die een cursus volgen doet 90 procent dat aan een privaat onderwijsinstituut.

De raad stelt voor dat private instellingen gebruik maken van het bestaande Europees Kwalificatiekader. Een officiële instantie zou de opleidingen moeten inschalen op niveau, vindt de raad.

Gevaar

Volgens secretaris-directeur van de Onderwijsraad Adrie van der Rest is het gevaar van opleidingen binnen het volwassenenonderwijs dat mensen diploma's halen waar ze op de arbeidsmarkt niets mee kunnen.

Naar aanleiding van de wens van de regering dat zoveel mogelijk mensen een opleiding volgen in het middelbaar en hoger onderwijs deed de Onderwijsraad een verkennend onderzoek naar het aanbod van het huidige volwassenenonderwijs.

De raad heeft donderdag een samenvatting van dit onderzoek gepubliceerd.