ROTTERDAM - Duizenden mensen met groene stroom hebben verontwaardigd gereageerd op nota's die ze in de bus hebben gekregen van Eneco en andere netbeheerders. Ze blijken hun elektriciteit via EnergyXS te hebben gekregen en moeten opdraaien voor de achterstallige betalingen van deze failliete stroomleverancier aan de netbeheerders.

Het gaat onder meer om particulieren en bedrijven die goedkope groene stroom kopen van energieleveranciers als Evolta uit Woerden en GreenPoweR van BiogaS International. EnergyXS zorgde ervoor dat de stroom van deze bedrijven via de kabels van onder meer Eneco naar de afnemers kwam en betaalde de netbeheerder daarvoor een vergoeding.

Volgens een woordvoerder van Eneco Netbeheer gaat het voor wat zijn bedrijf betreft om een kleine 5000 mensen en 1500 bedrijven. Het totaalbedrag ligt onder 1 miljoen euro en kan voor een particulier een extra heffing betekenen van 40 euro. Veel mensen hebben inmiddels de rekening thuis gekregen en boos hun stroomleverancier gebeld.

Kort geding

Groene stroomtransporteur Evolta heeft zaterdag via een gestandaardiseerd voicemailbericht haar klanten opgeroepen de rekening van de netbeheerders niet te betalen. Het bedrijf laat weten eventueel een kort geding aan te spannen.

De woordvoerder van Eneco Netbeheer heeft begrip voor de commotie onder de afnemers van groene stroom en zegt het "erg zuur" voor hen te vinden. "We handelen echter in de geest van de wet." De naheffing is volgens hem een gevolg van nieuwigheden bij de liberalisering van de stroommarkt. "In de reiswereld heb je bijvoorbeeld al veel langer een garantiefonds dat mensen geld teruggeeft als hun touroperator failliet is gegaan. Dat bestaat in onze branche niet."

Volgens DTe, de toezichthouder op de energiemarkt, is het in rekening brengen van de achterstallige betalingen van EnergyXS bij klanten een privaatrechtelijke kwestie waar de DTe in algemene zin geen uitspraak over doet. Een woordvoerster verklaarde wel begrip voor de commotie te hebben. Ze zei het ongepast van netbeheerders te vinden om plompverloren rekeningen te sturen en te dreigen met deurwaarders. "Deze mensen hebben altijd keurig betaald, wisten vaak niet dat hun stroom via EnergyXS werd getransporteerd en zijn onaangenaam verrast."