DEN HAAG - Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat de politieorganisatie in Nederland op de schop moet. Volgens voorzitter J. Schraven functioneert die geregeld slecht waardoor criminelen niet worden vervolgd.

Behalve bij het aantrekken van extra agenten en meer geld is de politie gebaat bij een grondige reorganisatie, aldus de werkgeversvoorzitter zaterdag in een persbericht. Hij reageert daarin op een onderzoek van zijn eigen organisatie. Daarin wordt de passieve houding van de politie gehekeld en blijkt dat 59 procent van de ondernemers vindt dat te weinig wordt gedaan om criminelen op te sporen. Aan de enquête hebben 420 bedrijven meegedaan.

Schraven spreekt van een slecht functionerend bedrijf met veel versnippering waar het ontbreekt aan goede samenwerking en klantvriendelijkheid. Ook vindt hij dat de verworven rechten van politieambtenaren moeten worden aangepakt. "Door de huidige regelingen rond arbeidsuur, verlof, ziekte, werkoverleg en scholing zijn er zeven politiemannen nodig voor het vervullen van een functie in volcontinudienst. Bij een normaal commercieel bedrijf zijn dat er vijf."

Geen prioriteit

Het optreden van de politie wordt door veel ondernemers vaak gezien als laks, ongemotiveerd en initiatiefloos. De ontevredenheid heerst vooral bij werkgevers die recent slachtoffer zijn geworden van criminelen. "Zakelijke criminaliteit heeft geen prioriteit. De politie gaat ervan uit dat de schade toch wel door de verzekering wordt gedekt", citeert VNO-NCW een van de ondervraagden.

Ook ergeren ondernemers zich aan de gebrekkige informatie over het verloop van het onderzoek. Daarnaast vinden de meesten de strafmaat te licht en de pakkans te klein. Meer dan de helft klaagt over het gebrek aan surveillance in de buurt van hun bedrijf. Ze zeggen zelden of nooit een politiewagen te zien.

Belangrijk signaal

De Raad van Hoofdcommissarissen vat de enquête op als "een belangrijk signaal", hoewel de klachten niet onbekend zijn. De Raad vindt dat het bedrijfsleven wel erg makkelijk naar de politie wijst. "Ondernemers kunnen zelf preventief ook veel betekenen", aldus een woordvoerder.

Verder wil de politie benadrukken dat ze al druk bezig is met verbeteringen in de aanpak van criminaliteit. Zo werkt de politie driftig aan de aangiftemogelijkheiden en heeft de aanpak van veelplegers hoge prioriteit.