DEN HAAG - De overgrote meerderheid van de werknemers in Nederland is tevreden over het aantal uren dat zij per week werken. Mensen met een voltijdbaan zijn vaker tevreden dan mensen die in deeltijd werken.

Dit blijkt uit cijfers over 2008 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Van de mensen die per week 35 uur of meer werken, wil één op de tien de arbeidsduur graag wijzigen. De meesten willen dan minder gaan werken.

Van de deeltijders zou 20 procent wel verandering in het aantal uren wensen. Van hen willen de meesten meer werken.

Werknemers met een grote deeltijdbaan waren iets vaker tevreden over het aantal uren dan mensen met een kleine deeltijdbaan.