DEN HAAG - Ondanks het negatieve imago van een baan in het voortgezet onderwijs zijn de meeste leraren redelijk tevreden met hun beroep. Op een schaal van 1 tot 5 geven leraren hun werk gemiddeld een 3,6 als rapportcijfer.

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag aan staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt presenteerde.

Het SCP ondervroeg voor het rapport 'Gelukkig voor de klas?' 2715 leraren uit verschillende onderwijsniveaus. Driekwart van de leraren zei trots te zijn op hun beroep.

Toch laten de werkomstandigheden soms te wensen over, bleek uit het onderzoek. De klassen zijn te groot en de werkdruk is te hoog, vinden de leraren. Ook voelen leraren zich ondergewaardeerd.

Cynisme

De staatssecretaris reageerde dinsdag verheugd op de uitkomsten van het onderzoek. ''Ik ben het cynisme over het leraarschap zat. Een kleine elite heeft via de media een negatief beeld over het beroep gecreëerd."

"In dit rapport zijn de leraren zelf aan het woord geweest. Nu blijkt dat er in het onderwijs heel veel frisse types werken met een enorme passie voor hun vak'', aldus Van Bijsterveldt.

Bekwaam

In de enquête zegt een op de vijf leraren les te geven in een vak waarvoor hij of zij niet bevoegd is. Het SCP noemde het opmerkelijk dat vrijwel alle docenten in deze groep zichzelf hiervoor bekwaam genoeg vindt.

Onbevoegd lesgeven gebeurt volgens de leraren meestal op verzoek van de school zelf. Volgens het SCP zal het vanwege de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt in de toekomst steeds vaker voorkomen dat scholen leraren aanstellen voor vakken waarvoor zij niet bevoegd zijn.

Voor de Onderwijsinspectie zijn deze ontwikkeling en de afname het aantal docenten met een eerstegraadsbevoegdheid redenen zich zorgen te maken over de kwaliteit van het onderwijs.

Promoten

Volgens Van Bijsterveldt bevestigen deze uitkomsten opnieuw de noodzaak een loopbaan in het onderwijs te promoten onder studenten aan hbo's en universiteiten. ''Studenten denken vaak dat de keuze voor een baan als leraar een keuze voor het leven is."

"Dat beeld is achterhaald. Na een paar jaar in het een prima basis gelegd voor een loopbaan in het bedrijfsleven'', aldus de staatssecretaris.