BLESKENGRAAF - Een toenemend aantal boeren heeft door de lage melkprijs te kampen met financiële problemen. Landbouworganisatie LTO liet maandag weten dat de opbrengsten van de melkveebedrijven dit jaar mogelijk op het laagste niveau in de afgelopen tien jaar uitkomen.

Vorig jaar jaar was de gemiddelde prijs die de boeren voor hun melk kregen nog de hoogste in het afgelopen decennium. Sindsdien is er echter een sterke daling opgetreden.

''Gezien de wijzigingen van het Europese zuivelbeleid wisten we dat de prijzen meer zouden kunnen fluctueren, maar een prijsverval zoals we nu meemaken heeft niemand voor mogelijk gehouden'', aldus Siem Jan Schenk van de melkveetak van LTO.

''De huidige prijs melkprijs veroorzaakt op een toenemend aantal bedrijven liquiditeitsproblemen.''

Volgens Schenk leidt een daling van de prijs van tien eurocent per kilo al tot een omzetdaling van 60.000 euro voor een boer met ongeveer 75 melkkoeien.