DEN HAAG - De Tweede Kamer wil er meer bovenop zitten als minister Wouter Bos (Financiën) weer steun verleent aan financiële instellingen. Als de PvdA-minister deze zomer opnieuw ingrijpt bij ABN Amro, moet hij eerst langskomen in het parlement.

De Europese Commissie stelt als voorwaarde voor de fusie tussen ABN Amro en Fortis Bank Nederland dat onderdelen van ABN worden verkocht.

Er zijn gesprekken met een geïnteresseerde partij en mogelijk komt het deze zomer tot een verkoop. Volgens Bos heeft ABN dan mogelijk nieuwe steun nodig en hij vroeg daarom eerder de Kamer de ruimte om indien nodig te handelen. Een Kamerdebat kan dan na afloop.

Die ruimte kreeg Bos donderdag nog niet. Reces of niet, de Kamer wil over nieuwe steunoperaties praten en dan moet alle informatie eerst op tafel.

Verplichtingen

''We gaan geen verplichtingen aan die we niet kennen'', zei PvdA-Kamerlid Paul Tang. ''Geen blanco cheques'', aldus CDA'er Frans de Nerée.

Bos benadrukte donderdag dat hij zoveel mogelijk wil overleggen met de Kamer. Daarnaast blijkt er inmiddels minder druk te zijn op de gesprekken over de verkoop van onderdelen, zodat de minister sowieso al van plan was deze zomer het parlement de kwestie voor te leggen.

Steun

De Kamer gaf Bos donderdag steun voor de 2,5 miljard euro die extra beschikbaar wordt gesteld voor ABN Amro en Fortis Bank. Ze hebben het geld nodig om zelfstandig verder te kunnen.

Een kleine 2 miljard euro wordt gebruikt om het kredietrisico over te nemen op de hypotheekportefeuille van ABN Amro. Volgens Bos gaat het om degelijke hypotheken met Nederlandse woningen als onderpand.

Donderdag bleek uit doorgerekende scenario's dat de staat nauwelijks risico loopt en het verlies in het zwartste scenario kan oplopen tot 89 miljoen euro.