HILVERSUM - Ondanks het feit dat minder mensen publiekstijdschriften lezen, zijn er meer tijdschriften bijgekomen en stijgt de totale oplage met bijna 7 procent.

In 1999 waren er 174 titels en in 2008 zijn dat er 249. Dit staat in de donderdag verschenen Mediamonitor 2008 van het Commissariaat voor de Media (CvdM).

In dat rapport heeft het commissariaat de tijdschriftenmarkt gedurende een periode van tien jaar geanalyseerd.

De toename is onder meer te danken aan de categorie sponsored magazines (vooral Allerhande, Boodschappen en Health), die vanaf 2001 sterk is gegroeid.

De vrouwenbladen kregen in 2007 een impuls door het in de markt brengen van het tijdschrift Vrouw, een bijlage bij de zaterdageditie van de Telegraaf.

Marktaandeel

Het grootste tijdschrift wat betreft gemiddelde oplage is sinds jaar en dag ANWB-ledenblad Kampioen met 3,5 miljoen exemplaren, op de voet gevolgd door Veronica Magazine.

''Opvallend is dat de categorie radio- en televisiebladen de afgelopen tien jaar veel terrein heeft verloren'', aldus de zegsvrouw. Hun marktaandeel is gedaald van 40 naar 29 procent en de totale oplage is gedaald met 23 procent.

''De opiniebladen vertonen een lichte daling in oplage; Elsevier is het enige tijdschrift dat in oplage en daarmee marktaandeel is gegroeid.''