DEN HAAG - Het herkeuren van ongeveer 345.000 WAO'ers volgens nieuwe strengere criteria tussen 1 oktober 2004 en 1 mei 2009 heeft naar schatting 375 miljoen euro bespaard.

Dat is volgens minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) minder dan werd verwacht toen de herbeoordelingsoperatie in gang werd gezet.

Dat zei Donner woensdag in een debat met de Tweede Kamer over afronding van de herkeuringsoperatie.

Besparing

Door de operatie is 1,1 miljard euro bespaard op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Maar hiervan moet 550 miljoen euro worden afgetrokken, omdat vervolgens een deel van de mensen die door de herkeuring minder of geen WAO meer kregen een beroep moesten doen op bijvoorbeeld de bijstand.

Verder kostte de uitvoering van de herkeuringen 190 miljoen euro.

Structurele opbrengsten

Volgens Donner wordt pas dit najaar bij het opmaken van de begroting duidelijk wat de structurele opbrengsten zijn van de hele operatie en in hoeverre de opbrengsten dan minder blijken te zijn dan verwacht.

Zijn voorganger Aart Jan de Geus heeft in de voorbereiding van de strengere herbeoordelingen gezegd dat vanaf 2005 jaarlijks tot 140 miljoen euro bespaard zou worden op uitkeringen van WAO'ers jonger dan 45 jaar.

Geschokt

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt stelde geschokt vast dat de operatie helemaal niet zo goed gelukt is, zoals Donner eerder liet weten. De minister maakte in mei bekend dat 60 tot 65 procent van de herkeurde WAO'ers aan het werk is gekomen.

''Uit deze cijfers blijkt gewoon dat de helft van de mensen die minder of geen WAO-uitkering meer krijgen, zijn doorgeschoven naar andere uitkeringen.''

Maar volgens Donner gaat het erom dat alleen die mensen een uitkering voor arbeidsongeschiktheid krijgen, die er ook daadwerkelijk recht op hebben. Dat mensen nu in de bijstand belanden, heeft volgens hem ook met de economische crisis te maken.