DEN HAAG - De economische crisis slaat forse gaten in het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Het hulpgeld is 0,8 procent van het nationale inkomen dat nu sterk daalt. Bekend was al dat er dit jaar bijna 400 miljoen euro minder geld is voor arme landen.

Dat kan in 2010 oplopen tot een half miljard euro en verder stijgen tot 750 miljoen euro in 2012.

Dat zei minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) woensdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer. De bewindsman en de Kamer maken zich grote zorgen over de crisis, die de arme landen hard treft.

Verdelen

Tegelijk is de minister van plan de hulpgelden anders te verdelen. Hij wil meer geld steken in internationale organisaties zoals de Verenigde Naties. De meeste fracties steunen de wijziging, maar het is hun niet duidelijk waar dan minder geld voor is.

Koenders had 553 miljoen euro voor de grote organisaties voor ogen, maar hij komt op Prinsjesdag met nieuwe gegevens.

Kritiek

Bovendien leverden alle partijen kritiek op de werkwijze en effectiviteit van organisaties als de VN, de Wereldbank en vooral ook op het ontwikkelingsfonds van de Europese Commissie. Het is volgens de Kamer log en bureaucratisch.

Koenders erkende deze problemen, zeker bij de VN waar 192 landen overeenstemming moeten bereiken. ''Het is lastig en gebaseerd op compromissen'', zei hij.

Voordelen

Maar er zijn volgens hem ook voordelen van de grootschaliger hulp, zoals de ontwikkeling en inkoop van medicijnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. ''Nederland kan dit nooit alleen doen'', zei hij.

Bij de EU zijn al veel verbeteringen te zien, zei hij. De 420 miljoen Nederlandse euro's die daar tot 2013 naar toe gaan, zijn vastgelegd en kan hij niet terugdraaien.

Ook is het volgens hem niet te doen om afspraken met Nederlandse hulporganisaties zomaar te doorbreken. Dan lijkt er niets anders over te blijven dan dat Nederland als donor minder geld uit zal geven aan afzonderlijke landen, gaf Koenders toe.