DEN HAAG - (Werkende) Nederlanders moeten blijven leren. Het leren moet een vaste plek krijgen in de relatie tussen werknemer en werkgever. En van beide kanten moet er een heuse 'leercultuur' worden ontwikkeld.

Dat zijn ideën van de Denktank Leren en Werken, die woensdagmiddag in Den Haag zijn gepresenteerd. De denktank stelde het advies op in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs.

Vijftig-plussers, laagopgeleide werknemers en deeltijders (tot 24 uur) moeten verder extra worden gestimuleerd met een 'opleidingscheque', die deels door de overheid en deels door de lerenden wordt gefinancierd.

Als het idee slaagt, moeten alle volwassen werknemers zo'n cheque krijgen. Mensen met een uitkering ten slotte moeten worden verplicht tot verdere scholing.

Rechten

Het kabinet staat positief tegenover het advies van de Denktank Leren en Werken. Vooral de geopperde werkleercontracten vallen in goede aarde. Door die contracten worden de rechten en plichten over scholing voor werkgevers en werknemers wettelijk vastgelegd.

''De vrijblijvendheid voorbij'', aldus staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs). Ook haar collega Jetta Klijnsma van Sociale Zaken is enthousiast. Het kabinet komt na de zomer met een uitgebreidere reactie.