DEN HAAG - Het ziekteverzuim van werknemers binnen de horeca laat een opvallende daling zien in het eerste kwartaal van 2009. Gekeken naar het landelijk gemiddelde in het Nederlandse bedrijfsleven bleef het ziekteverzuim stabiel.

Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als verklaring geeft het CBS dat over het algemeen geldt dat sectoren waarin kleine bedrijven relatief sterk aanwezig zijn, het ziekteverzuim lager ligt dan in sectoren met relatief meer grote bedrijven.

Ziekteverzuim

De horeca kent relatief veel kleine bedrijven. Binnen de horeca nam het ziekteverzuim in het eerste kwartaal met 0,5 procentpunt af naar 3,2 procent, terwijl het gemiddelde ziekteverzuim in het Nederlandse bedrijfsleven afnam met 0,1 procentpunt tot 4,7 procent.

Rookverbod

''Misschien heeft de daling te maken met de afschaffing van het rookverbod, vandaag een jaar geleden, en het gunstige effect daarvan op het personeel in de horeca'', aldus CBS-econoom Michiel Vergeer. ''Maar dat hebben we niet onderzocht en kunnen we niet bewijzen.''

De ambtenarij bleef koploper met een ziekteverzuim van 6,1 procent.