DEN HAAG - De door het kabinet ingeboekte loonmatiging in de collectieve sector is weliswaar geen verplichte bezuiniging van 3,2 miljard euro, maar als het geld er niet komt is dat niet vrijblijvend voor het kabinet.

''Dan kunnen we niet onze schouders ophalen'', zei minister Wouter Bos (Financïën) dinsdagavond in een debat over de voorjaarsnota, een overzicht van de huidige stand van de rijksbegroting.

Volgens de bewindsman dient het kabinet dan te kijken of er maatregelen genomen moeten worden.

Het kabinet heeft bij het pakket crisismaatregelen afgesproken bij de onderhandelingen over nieuwe cao's de nullijn te hanteren voor salarissen in de publieke sector.

Financieel probleem

De eerste drie afgesloten cao's voor volgend jaar duiden op een loonstijging van ongeveer 1,25 procent. Vanuit de oppositie kwam dinsdagavond dan ook de zorg dat Bos zijn besparingen niet gaat halen en dus een financieel probleem heeft.

Bos stelde daarop dat het gezien het beperkt aantal afgesloten cao's nog te vroeg is om conclusies te trekken.