LONDEN - De veiling van acht grote olie- en gasvelden door Irak is geen succes geworden. Er is slechts één veld verkocht, aan een consortium onder aanvoering van het Britse BP. Daarna sloot Irak de veiling.

Voor de andere velden waren wel bieders, maar die konden het niet met Irak eens worden over de prijs.