DEN HAAG - Gevangenen van 65 jaar en ouder kunnen vanaf woensdag 1 juli fluiten naar hun AOW-uitkering. Door instemming van de Eerste Kamer met een wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) is dit dinsdag geregeld.

De AOW wordt voortaan één maand na aanvang van detentie stopgezet. Voor de ongeveer 120 65-plussers die nu al in de gevangenis zitten, komt een overgangsregeling.

Zij houden nog een half jaar recht op het staatspensioen. De maatregel van Klijnsma bespaart naar schatting ruim 1 miljoen euro per jaar aan AOW-uitkeringen.

Vorig jaar kondigde het kabinet al aan dat alle uitkeringen aan gedetineerden gestopt worden. Sindsdien zijn niet alleen maatregelen getroffen op het gebied van de AOW.

Op voorstel van minister Ronald Plasterk (Onderwijs) wordt ook geregeld dat studenten in de gevangenis geen studiebeurs voor uitwonenden meer kunnen krijgen.