DEN HAAG - Wethouders uit dertig regio's hebben maandag in Den Haag verklaard dat ze voor 1 september plannen zullen hebben waarmee ze zowel jongeren die van school komen als die al langer geen werk hebben, van de straat kunnen krijgen.

Ze moeten op 1 december een baan hebben, een stage- of andere leerplek of anders weer aan het leren zijn geslagen.

''Ze hebben recht op een plek'', aldus staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Aan het slot van een 'top' over jeugdwerkloosheid ondertekenden de wethouders een intentieverklaring. Werkgevers, bonden, uitkeringsinstantie UWV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), jeugdzorg en ministeries woonden de bijeenkomst bij.

Crisis

Het project is deels gebaseerd op het in mei gepresenteerde advies van Hans de Boer, oud-voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland en de Taskforce Jeugdwerkloosheid, over de aanpak van de snel oplopende jeugdwerkloosheid met de economische crisis.

De Boer is echter niet enthousiast over de uitwerking van zijn ideeën. ''Jetta Klijnsma komt nu met een omslachtige werkwijze door aan dertig regiogemeenten te vragen om elk een plan uit te werken om jongeren aan het werk te helpen."

Landelijk

"Ik had liever gezien dat de landelijke overheid de regie zelf in handen had genomen en de gemeenten erbij had betrokken. Jeugdwerkloosheid is een landelijk issue. Toch hoop ik voor de jongeren dat het lukt. Het gaat niet om mijn plan, maar het is belangrijk dat de jeugd aan het werk komt.

Het bedrijfsleven is bereid tot medewerking. Zo willen metaal en bouw graag meehelpen, zodat ze na de crisis weer goed personeel kunnen krijgen. Deeltijd-WW'ers zijn her en der op vrijwillige basis bezig daaraan mee te helpen.

Bijdrage

Toch mist MKB-Nederland duidelijke financiële kaders. De landelijke overheid zou centraal moeten aangeven wat voor bijdrage werkgevers kunnen verwachten, of ze nu in Limburg of Groningen zitten.

''Velen hebben de financiële armslag niet om mee toen, maar zouden door een bijdrage over de streep kunnen worden getrokken'', zegt Rob Slagmolen, secretaris arbeidsmarkt van MKB-Nederland.

FNV

FNV Jong is blij met de focus die nu op de jeugdwerkloosheid ligt. ''We hopen natuurlijk dat dit over een jaar ook nog zo is"", aldus Jamila Aanzi van FNV Jong. '

'We zullen de vinger aan de pols houden om te zien hoe elke regio de plannen uitwerkt en waar dat het beste wordt gedaan.''

Amsterdam

Amsterdam laat er in elk geval geen gras over groeien. Verantwoordelijk wethouder Freek Ossel bood al tijdens de jeugdtop intensieve jobcoaching aan om duizend extra jongeren in de hoofdstad aan een baan te helpen. Ook komen er vijfhonderd extra stages voor de jeugd die zelf geen werk kan vinden.

''Er zijn al heel veel initiatieven en er is ook best veel geld. Het gaat erom dat we alles zo verknopen dat er zo weinig mogelijk bureaucratie ontstaat'', aldus Annemarie Jorritsma van de VNG. Zo'n 50.000 scholieren weten nog niet wat ze na de zomervakantie willen gaan doen.