DEN HAAG - Nederland moet in 2015 toonaangevend zijn op het gebied van duurzaam voedsel. Die ambitie sprak minister Gerda Verburg (Landbouw) maandag uit toen ze de nota Duurzaam voedsel naar de Tweede Kamer stuurde.

Ze stimuleert consumenten om lekker, gezond en bewust te eten en bindt ook de strijd aan met voedselverspilling.

Nu wordt per jaar naar schatting voor 1,6 miljard euro aan eten weggegooid. Voor circa 2 miljard euro verdwijnt nog eens tijdens de productie, vervoer of verkoop.

In 2015 moet dat 20 procent minder zijn, vindt Verburg, ook al omdat voedselresten beter worden benut bijvoorbeeld in veevoer of voor bioenergie.

Bedrijven

De minister verwacht dat de Nederlandse bedrijven helpen bij het duurzamer maken van het voedselsysteem.

Ons land is nu, na Amerika, de tweede exporteur van agrarische producten en heeft daardoor unieke mogelijkheden in huis om een bijdrage te leveren aan de oplossing, meent ze.

Bedrijven die duurzaam gaan produceren, kunnen volgens Verburg deze kennis en ervaring net zo goed exporteren als nu gebeurt met bijvoorbeeld de bekende land- en tuinbouwproducten.

Druk

Een omslag naar duurzaam voedsel vindt het kabinet nodig omdat het produceren van vlees, vis en zuivel een grote druk legt op natuur en milieu.

Als we zo doorgaan, putten we de aarde uit, is de boodschap van Verburg. Vandaar dat ze hoopt dat consumenten een bewuste keuze gaan maken.

''Het kan en moet duurzamer. Mensen moeten zich afvragen: Wat kan ik bijdragen aan het verminderen van de klimaatverandering.''

Aanhaken

De CDA-bewindsvrouw verwacht dat de voedselverwerkende industrie, producenten van voedsel, supermarkten en ook consumenten aanhaken bij haar plannen.

Een belangrijke rol daarin moet het nog op te richten platform verduurzaming voedsel gaan spelen waarin de gehele voedselsector is vertegenwoordigd.

Verburg: ''De hele voedselindustrie zit zo vanaf oktober bij elkaar. Dat is de plek om afspraken te maken om stevige stappen voorwaarts te zetten.''

Koepel

De levensmiddelenindustrie (FLNI) en de koepel van supermarkten reageerden positief. ''Dit is in lijn met de weg die de supermarktsector enkele jaren gelden is ingeslagen'', aldus het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

Het voegt er wel aan toe dat het niet zit te wachten op extra wetgeving.