DEN HAAG - Meer dan driekwart van de ambtenaren vindt dat hun werkgever meer kan doen voor het milieu en de werkplek duurzamer in zou moeten richten. Slechts 7 procent is tevreden over de duurzaamheid van de overheid.

Dit staat in schril contrast met het beeld dat de overheid graag van zichzelf schept: 85 procent van gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen waarvoor de ondervraagde ambtenaren werken, beweert zich in te zetten voor een duurzame, milieu- en mensvriendelijke maatschappij.

Dat blijkt uit een enquête dat het blad Binnenlands Bestuur vrijdag publiceert. Aan de peiling deden 937 ambtenaren mee die werkzaam zijn voor Rijk, provincie of gemeente.

Meer dan driekwart geeft aan zich te ergeren aan de papierverspilling bij printen en kopiëren. Sommige ondervraagden kwamen met oplossingen, zoals het ontmoedigen van printgrage collega's door de printers op meer dan tweehonderd meter van de werkplekken neer te zetten.

Digitaal

Een opmerking die veelvuldig wordt gemaakt is dat de apparatuur bij de overheid standaard moet worden ingesteld op dubbelzijdig printen en kopiëren. Bovendien moeten dossiers volledig digitaal worden afgehandeld en bewaard.

Ook stelt twee derde van de ondervraagden dat het energieverbruik in overheidsgebouwen weinig milieubewust is. Veel werkruimtes worden continue verwarmd en verlicht en in de meeste overheidsgebouwen ontbreken spaarlampen.

Dienstauto's

Bijna de helft van de ambtenaren vindt dat ook het afval uit de overheidsgebouwen op een meer verantwoorde manier zou moeten worden ingezameld en verwerkt. Ook uit een flink aantal ondervraagden kritiek op het in hun ogen spilzuchtige gebruik van dienstauto's.

Zij menen dat dienstauto's van de overheid kleiner en milieuvriendelijker zouden moeten zijn. De eigen politieke bestuurders zouden bovendien wel wat vaker op de fiets of met het ov mogen reizen.