DEN HAAG - Minister Wouter Bos (Financiën) neemt maatregelen zodat in de toekomst het optreden van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) beter beoordeeld kan worden.

Zo moet DNB beter vastleggen welke afwegingen op welk moment in het toezicht gemaakt worden.

In een debat in de Tweede Kamer zei Bos het onacceptabel te vinden als er twijfel is rond DNB. Die is er volgens hem rond het optreden van de centrale bank bij de opkomst van de IJslandse bank Icesave.

Spaarders

Die internetspaarbank trok vorig jaar binnen een paar maanden ruim 1,5 miljard euro aan van ongeveer 130.000 Nederlandse spaarders, maar ging kort erna failliet. De Nederlandse staat moest inspringen om de spaartegoeden tot 100.000 euro te garanderen.

Net als twee hoogleraren in een evaluatie concludeert Bos dat er weliswaar geen bewijs is dat er onjuist gehandeld is, maar door gebrek aan voldoende informatie is niet vast te stellen of DNB op enig moment anders had moeten optreden.

Onbevredigend

''Heel onbevredigend'', aldus Bos. Als alle afwegingen goed zijn vastgelegd, is in de ogen van Bos achteraf beter te beoordelen of DNB juist gehandeld heeft.

Daarnaast wil de bewindsman dat er geen onduidelijkheid blijft bestaan over de precieze bevoegdheden van de toezichthouder, die daarover twist met de twee hoogleraren.

Halfhartig

De Tweede Kamer was woensdag in het Kamerdebat met Bos bijzonder kritisch over het optreden van DNB, maar ook over dat van de minister.

''Halfhartig, weifelend, te laks en te laat'', zei PvdA-Kamerlid Paul Tang over de toezichthouder. ''Te formalistisch, te procedureel en te aarzelend'', zei ook SP-Kamerlid Ewout Irrgang.

Wellink

DNB had onder leiding van zijn president Nout Wellink ''een hoop ellende'' voor veel individuele spaarders kunnen voorkomen door eerder in te grijpen, zei Tang.

Een ruime Kamermeerderheid steunt zijn voorstel om een speciale 'visitatiecommissie' in te stellen, die het handelen van de toezichthouder onderzoekt.

Bos

Andere partijen als de VVD en het CDA richtten hun pijlen ook op PvdA-minister Bos. VVD'er Weekers zag een ''lankmoedige houding'', niet alleen bij DNB maar ook op het ministerie van Bos.

Hij en CDA-Kamerlid Blanksma wilden ook weten, waarom Bos niet ingreep toen de problemen op IJsland duidelijk werden.