DEN HAAG - De SP in de Tweede Kamer wil van politieagenten weten hoe het door politici bedachte politiebeleid in de praktijk voor hen uitpakt.

Dat kondigde Tweede Kamerlid Ronald van Raak aan in een overleg met verantwoordelijk minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken.

Agenten kunnen via een vragenlijst op de website van de SP hun mening geven over bijvoorbeeld de werkdruk, het salaris en problemen die ze op straat ervaren.

Daaruit moet volgens Van Raak blijken of de politiek met goede oplossingen komt of dat die juist leiden tot nieuwe problemen.

Klachten

''We kijken hoe de regels die wij bedenken, werken'', zei hij. Van Raak legt herhaaldelijk klachten uit de politiewereld voor aan Ter Horst, maar hij heeft het idee dat die niet altijd gehoor vinden bij de bewindsvrouw.

Het Kamerlid hoopt dat te veranderen door de werkvloer zelf aan het woord te laten. De SP zal de uitkomsten van het onderzoek voorleggen aan Ter Horst en aan de Tweede Kamer.

Bezuiniging

Een Kamermeerderheid heeft woensdag nogmaals zorgen geuit over de bezuiniging van tientallen miljoenen euro's die de politie treft.

Volgens Van Raak zitten veel politiebureaus momenteel al op ''crepeersterkte''. De PVV spreekt van ''vreselijke bezuinigingen'' en ook coalitiepartij PvdA krijgt ''een beetje buikpijn'' van de bezuinigingsbedragen.

Centraal

Een belangrijk deel van de oppositie volhardt ook in zijn verzet tegen plannen om het beheer van de politie centraler te regelen. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie steunen die herstructurering wel.

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken benadrukte in het overleg met de Tweede Kamer nogmaals dat de plannen bedoeld zijn om de politie efficiënter te laten werken.

Het geld dat daarmee wordt bespaard, moet meer agenten op straat opleveren.