DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) gaat de tijdelijke regeling voor deeltijd-WW voortzetten. Eerder deze week werd nog bekend dat het beschikbare budget van 375 miljoen euro binnen drie maanden volledig is opgesoupeerd voor de regeling.

Eerder deze week werd bekend dat het beschikbare budget van 375 miljoen euro al binnen drie maanden op was. In de regeling kunnen bedrijven met behulp van WW-uitkeringen hun personeel tijdens de economische crisis minder laten werken.

Donner hoopt de nodige financiële ruimte binnen zijn begroting te hebben gevonden om de deeltijd-WW aangepast voort te zetten.

Overleg

Over de vorm overlegt de minister nog met werkgevers en de vakbeweging. Eerder deze week werd al duidelijk dat hij bijvoorbeeld bekijkt of werkgevers de deeltijd-WW voortaan alleen nog voor een beperkt percentage van hun personeel kunnen aanvragen.

Donner constateert dat ''veel werkgevers geneigd zijn voor iedereen in het bedrijf'' de WW-steun aan te vragen.

''Terwijl de regeling duidelijk is bedoeld om vakkrachten te behouden en het herstelvermogen te versterken'' van die bedrijven die binnen afzienbare tijd weer een groeiende vraag verwachten door een opkrabbelende economie.

Personeel

De minister heeft bij deeltijd-WW en de oude regeling voor werktijdverkorting altijd gezegd dat het geen zin heeft personeel vast te houden bij bedrijven die er zo slecht aan toe zijn dat ze moeten reorganiseren.

Volgens hem is het beter voor de economie, zeker nu er nog behoorlijk wat vacatures zijn, overtollige werknemers zo snel mogelijk op plekken te krijgen waar wel werk is.

Verlenging

Zeer waarschijnlijk zal de regeling met terugwerkende kracht vanaf dinsdag 23 juni worden verlengd. Aanvragen voor de oude regeling die bedrijven hebben ingediend voor die datum, zijn nog in behandeling genomen.

Verder is de verwachting dat de aangepaste deeltijd-WW, net als de oorspronkelijke regeling, tot 1 januari 2010 wordt opengesteld, zolang er geld is.

FNV

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakcentrale FNV, die beide hadden aangedrongen op verlenging, bevestigen dat zij met Donner overleggen.

Inhoudelijk kunnen zij nog niet reageren, omdat niet duidelijk is in welke vorm de regeling wordt voortgezet.