DIEMEN - Bedrijven hebben vorig jaar meer uitgegeven aan reclame op televisie dan in dagbladen. Het is volgens onderzoeksbureau Nielsen de eerste keer dat dit het geval is.

Adverteerders richten zich bij reclames graag op jongeren, die de krant steeds meer de rug toekeren. ''De leestijd neemt al jaren af, terwijl de kijktijd toeneemt'', aldus directeur Paul van Niekerk van branchevereniging voor televisiezenders SPOT.

Daarnaast is volgens Van Niekerk adverteren op tv voor bedrijven aantrekkelijker, omdat de kostprijs lager ligt.

Advertenties

Hoeveel er precies is uitgegeven per medium, maakte Nielsen woensdag niet bekend. Bedrijven besteedden vorig jaar ruim 4 procent minder aan advertenties in dagbladen. Bij de televisie werd iets meer omzet uit reclame gehaald.

In totaal gaven bedrijven in 2008 6,1 miljard euro uit aan reclame, bijna evenveel als in het jaar ervoor. De mediabudgetten staan onder druk door de kredietcrisis.

Persmedia

De gedrukte persmedia worden daarbij het hardst geraakt. Bij de vak- en managementbladen en kranten gingen de inkomsten het hardst omlaag, met respectievelijk 9,5 en 5,8 procent. De huis-aan-huismarkt groeit nog wel (+0,5 procent).

Internet doet het relatief goed in de slechte marktomstandigheden. Daar stegen de reclame-inkomsten met bijna 9 procent.

Bedrijven stuurden vorig jaar een vijfde meer reclamemails, ofwel spam. Ook radio (+1,6 procent) en bioscopen (+1,9 procent) trokken meer reclame-inkomsten naar zich toe.