VOORBURG - Nederland had in 2002 de kleinste economische groei van alle EU-landen. Nederland behoorde ondanks de tegenvallende groei van 0,2 procent wel tot de welvarendste landen van de Europese Unie.

Het bruto binnenlandse product (bbp) per hoofd van de bevolking lag in 2002 in Nederland 13 procent boven het Europese gemiddelde, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd. Luxemburg is verreweg het welvarendst. Daar is het bbp per hoofd van de bevolking twee maal zo groot als het gemiddelde. Nederland moet ook Denemarken en Ierland voor laten gaan.

De arbeidsproductiviteit was in 2002 voor het tweede achtereenvolgende jaar vrijwel gelijk. Dat is in Nederland niet eerder voorgekomen, maar volgens het CBS is het geen structureel probleem. De oorzaak is het vertraagd reageren van de arbeidsmarkt op het stilvallen van de economische groei.

De loonkosten per arbeidsjaar zijn in 2002 met bijna 5 procent gestegen. De koopkracht steeg met slechts 0,6 procent. De lagere inkomens gingen er iets meer op vooruit dan de andere groepen. Mensen met een uitkering of een pensioen gingen er een fractie meer op vooruit dan mensen in loondienst.

In 2002 gaf de overheid meer geld uit aan onderwijs, zorg, welzijn en openbaar bestuur. Daar is het aan te danken dat er toch nog sprake was van economische groei.