DEN HAAG - Voorzitter Elco Brinkman van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers presenteert dinsdag het rapport 'De volgende editie'. Minister Ronald Plasterk (Media) neemt het rapport in Den Haag in ontvangst.

De commissie-Brinkman adviseert Plasterk over de wijze waarop de overheid uitgeverijen kan helpen bij het innoveren van kranten.

In het innovatiefonds van Plasterk zit 8 miljoen euro, afkomstig uit de opbrengst van STER-spotjes.

Daarnaast brengt de commissie in opdracht van de minister advies uit over de toekomst van de krantensector.

Aanbevelingen

In het adviesrapport 'De volgende editie' zet de commissie haar bevindingen van het afgelopen halfjaar uiteen en doet zij een aantal aanbevelingen aan de overheid en aan de perssector, waardoor de pers in de toekomst zo goed mogelijk in staat zal zijn om zijn rol bij de nieuwsvoorziening en opinievoming te vervullen.

De commissie bestaat uit zeven leden. Naast voorzitter Elco Brinkman zijn dat voormalig voorzitter Inge Brakman van het Commissariaat voor de Media, hoofdredacteur Bart Brouwers van dagblad Sp!ts, voormalig topman Paul Molenaar van Ilse Media, hoofdredacteur Rimmer Mulder van de Leeuwarder Courant, voormalig VPRO-directeur Peter Schrurs en journalist Yvonne Zonderop.

Heffing

De overheid moet een heffing opleggen op alle internetabonnementen. Met dat geld moeten innovatieve initiatieven in de krantenwereld worden gefinancierd.

Dat citeert dagblad Trouw uit het advies. Volgens de commissie kan de heffing ook helpen om de consument van media en internet duidelijk te maken dat nieuws en nieuwsgaring niet gratis zijn.

Programmagegevens

De Telegraaf publiceert ook uit het advies van Eelco Brinkman. Die bepleit dat omroepen hun programmagegevens gratis ter beschikking stellen aan de kranten. Die kunnen dan een complete televisiegids bieden.