AMSTERDAM - Homoseksuele mannen en vrouwen voelen zich in hun werkomgeving nog steeds onprettig behandeld vanwege hun seksuele voorkeur. Dat stelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op basis van onderzoek dat zij liet uitvoeren door het Verwey-Jonker Instituut.

Het onderzoek werd vrijdag gepubliceerd op de conferentie 'Uit de kast, werkt beter' van vakcentrale FNV en Company Pride Platform. De overheid, de vakbonden en de werkgevers moeten zich inspannen om een einde maken aan de problemen waar homo's op hun werk tegenaan lopen, zo reageert homo-belangenorganisatie COC op het rapport.

Dat is ook een kwestie van eigenbelang, want het komt de prestaties ten goede wanneer iedereen zich op het werk prettig voelt.

Grapjes

Vaak worden opmerkingen of grapjes gemaakt die verwijzen naar de seksuele geaardheid. ''Soms gebeurt dat incidenteel en soms stelselmatig'', aldus de CGB. De commissie zegt vaak signalen te krijgen over ongelijke behandeling van homo's op de werkvloer, maar weinig officiële klachten.

Het lijkt niet zo erg, aldus het COC. ''Maar het gaat hier om een subtiel mechanisme van uitsluiting, stereotypering en latente discriminatie,'' zegt Vera Bergkamp, vicevoorzitter van COC Nederland.

Op de werkvloer is de heterocultuur de norm. Die verlangt volgens het onderzoek openheid van zaken over iemands seksuele voorkeur. Maar zowel openheid als zwijgen kan negatieve uitkomsten hebben.

Sector

In hoeverre homoseksuelen zich niet op hun gemak voelen op het werk hangt sterk af van in welke sector zij werkzaam zijn. In sectoren waar veel vrouwen werken zoals in de zorg doen zich weinig problemen voor, stelt de CGB.

In sectoren waar meer mannen dan vrouwen werken spelen de problemen vaker. ''Homomannen die ook maar een klein beetje afwijken van de sociaal verwachte sekserol op de mannenwerkvloer lopen het grootste risico.''

Stoere lesbische werkneemsters worden daarentegen volgens de CGB juist vaak behandeld als 'een van de mannen' en hebben nergens last van.

De CGB adviseert bedrijven om meer gegevens te verzamelen over bejegening en seksuele voorkeur en de problemen gericht aan te pakken.