PARIJS - De prijsdaling van landbouwproducten als gevolg van de recessie zal beperkt zijn als het economische herstel binnen twee tot drie jaar begint.

Op langere termijn blijven rund- en varkensvlees duur en ook de oogsten zullen duurder zijn dan in de periode die achter ons ligt.

Dit staat in een gezamenlijk rapport van de wereldvoedselorganisatie FAO en de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over de voedselvoorziening in de komende tien jaar.

De voedselprijzen zijn inmiddels lager dan het recordniveau van vorig jaar, toen op verschillende plaatsen in de wereld voedselrellen uitbraken. Maar ze zullen in veel arme landen hoog blijven.

De gemiddelde prijs van oogsten zal, gecorrigeerd voor inflatie, zo'n 10 tot 20 procent hoger zijn dan in de periode van 1997 tot en met 2006. De prijzen van plantaardige olie zullen meer dan 30 procent hoger liggen.

Biobrandstoffen

Economisch herstel, toenemende vraag uit landen met een opkomende economie én de opkomst van biobrandstoffen zullen leiden tot hogere landbouwprijzen op de middellange termijn.

Het rapport waarschuwt dat periodes met extreme prijsschommelingen, zoals de piek van vorig jaar, in de komende jaren niet uit te sluiten zijn. Schommelingen in de prijs van olie hebben gevolgen voor de voedselprijzen. Bovendien waarschuwen milieudeskundigen voor meer extreme weersontwikkelingen.

Probleem

Voor de armen in de wereld is voedselvoorziening en zelfs honger een groeiend probleem, aldus het rapport. Het probleem is niet dat er te weinig voedsel geproduceerd kan worden, wel dat er armoede heerst.

Het rapport pleit voor economische groei, die gepaard gaat met bestrijding van armoede.