DEN HAAG - Gezinnen met kinderen kregen in 2007 gemiddeld ruim 2800 euro per jaar extra door allerlei inkomens- en belastingregelingen. Per kind komt dat neer op ruim 1560 euro.

De schatkist kostte al die regelingen bijna 5,5 miljard euro. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekend.

Huishoudens krijgen het meest van de kinderbijslag. In 2007 kreeg een gezin met minderjarige kinderen gemiddeld bijna 1650 euro. Dat bedrag is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Huishoudens in de laagste inkomensklasse kregen naast kinderbijslag ook nog vaak bijdragen uit de regeling door de kinderkorting en alleenstaande-ouderkorting.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat eenoudergezinnen het meest profiteren van de verschillende regelingen.