AMSTERDAM - Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) houdt er rekening mee dat de hardere opstelling van gemeenten tegenover werklozen leidt tot meer intimidatie van zijn baliemedewerkers. "Ik denk dat mensen van het CWI met meer agressiviteit te maken krijgen door het strengere gemeentebeleid. Zij moeten de niet al te plezierige boodschap verkopen", zei CWI-voorzitter R. de Groot woensdag.

Amsterdam kondigde eind vorige maand een proef aan waarin werklozen met onorthodoxe maatregelen zo snel mogelijk aan het werk moeten. De gemeente gaat in een deel van de stad bijstandsuitkeringen maximaal twee maanden opschorten als werklozen zich onvoldoende inzetten om aan een baan te komen. Het CWI, dat de werklozen registreert, informeert hen over het gemeentebeleid.

De sociale diensten van Amsterdam zetten sinds vorig jaar beveiligingsmensen in. Voor die tijd werden medewerkers van de dienst tien tot twintig keer per maand verbaal of fysiek bedreigd.

Het CWI heeft vorig jaar zijn medewerkers voorbereid met training voor optreden bij agressie. Daarnaast loopt op bijna elke CWI-vestiging veiligheidspersoneel rond. De organisatie kiest bewust niet voor kleine kantoren voor gesprekken. In open ruimtes kunnen collega's een oogje op elkaar houden.

In de proef probeert Amsterdam samen met het CWI werklozen sneller te begeleiden naar een baan. Het CWI gaat hiertoe de registratie van werklozen vereenvoudigen, waardoor meer tijd overblijft voor begeleiding. Op dit moment brengt het CWI werklozen al naar gelang hun vooruitzichten op een baan onder in vier fasen. De Groot wil dit terugbrengen naar twee routes, 'kansarme' en 'kansrijke' werklozen. "Ik verwacht dat deze aanpak uiteindelijke landelijk wordt ingevoerd."

De Groot ziet het als zijn belangrijkste doel om de arbeidsmarkt transparanter te maken, oftewel de vraag naar werk en het aanbod beter op elkaar af te stemmen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de website van het CWI, www.werk.nl, die sinds een klein jaar in de lucht is. Op de internetsite staan op dit moment zo'n 250.000 cv's van mensen die een baan zoeken en op jaarbasis ongeveer 150.000 vacatures. Dit jaar werd 6,8 miljoen keer een cv bekeken en werd 28 miljoen keer een vacature opgevraagd.