DEN HAAG - Werknemers die in de aanloop naar hun 65e korter willen werken, kunnen daar vanaf volgend jaar voor gaan sparen. Dat staat in plannen van minister De Geus van Sociale Zaken die op prinsjesdag worden gepresenteerd, aldus bronnen rond het kabinet. Het 'deeltijdpensioen' geldt voor maximaal twee jaar.

Volgens de zogeheten levensloopregeling van De Geus, die al in het regeerakkoord werd aangekondigd, kunnen werknemers jaarlijks 10 procent van hun brutoloon gaan sparen om op een later tijdstip verlof op te nemen, bijvoorbeeld om hun kinderen te verzorgen, voor studie of voor deeltijdpensioen. Over het gespaarde geld wordt geen belasting geheven. Dat gebeurt pas als het wordt opgenomen. Het opnemen van verlof moet in overleg met de werkgever.

De CDA-fractie gaat het plan van De Geus niet ver genoeg. Volgens CDA-fractieleider Verhagen zou de levensloopregeling niet alleen gebruikt moeten kunnen worden om aan het eind van de loopbaan korter te werken, maar ook om eerder met pensioen te gaan. Het kabinet wil VUT en prepensioen juist ontmoedigen omdat het vindt dat mensen langer aan de slag moeten blijven.