LUXEMBURG - Vrachttreinen op negen routes door Europa kunnen ongehinderd gaan doorrijden.

Minister Camiel Eurlings (Verkeer) en zijn collega's van andere EU-landen hebben daarover donderdag een politiek akkoord bereikt.

Rotterdam

Eurlings is zeer verheugd, omdat drie van de negen routes in Rotterdam beginnen. Dat zijn verbindingen naar Genua, Lyon en Warschau. ,,De nieuwe lijn naar Warschau is extreem belangrijk'', stelde Eurlings. ,,Die zet de deur open naar Rusland. Rotterdam kan zo een haven worden voor Rusland.''

De concrete afspraken over de zogeheten corridors voor het goederenspoor moeten over drie à vijf jaar klaar zijn. ,,De druk zit erop'', concludeerde Eurlings.

Voorrang

De minister moest bij het EU-beraad nog flink in het geweer komen tegen landen zoals Luxemburg, die vrachttreinen niet zoveel voorrang wilden geven ten opzichte van passagierstreinen.

Eurlings stelde een compromis voor dat veel weerklank vond. De vrachttreinen krijgen dan niet altijd voorrang, maar wel als de marktnoodzaak dat rechtvaardigt en de situatie met het personenvervoer dat toelaat.

Vrachtwagens

Nederland heeft met de Betuwelijn al een apart spoor voor vrachttreinen richting Duitsland. Eurlings rekent op een verdubbeling van het spoorvervoer naar Duitsland tot 2020, mede omdat de Tweede Maasvlakte verplicht 20 procent van de vracht per spoor gaat afvoeren.

De minister verwacht dat de nieuwe corridors ,,gigantisch veel'' vrachtwagens van de weg halen. ,,En dat is goed ook. Anders staan we nog meer vast door congestie.''

Genua

De corridor voor vrachttreinen tussen Rotterdam en Genua bestaat feitelijk al. De afspraken hierover dienden donderdag als voorbeeld voor de andere lijnen.

Voor de verbinding naar Genua heeft Eurlings recent nog met collega's afgesproken dat die in 2015 de modernste spoorbeveiling krijgt: het Europese ERTMS. Rotterdam-Genua is daarmee de eerste van zes corridors die ERTMS krijgen.

Bij het EU-beraad stond aanvankelijk een lijst van acht corridors op de agenda. Tijdens de vergadering kwam er op verzoek van Tsjechië nog een verbinding tussen Praag en de grens met Oekraïne bij.