AMSTERDAM - Het kabinet laat op verzoek van de Tweede Kamer toetsen of de invoering van de CO2-taks lastenneutraal gebeurt en welke milieuwinst de heffing oplevert.

Dat is de uitkomst van een spoeddebat dat woensdag werd gehouden in de Kamer. Aanleiding van het debat was een onderzoek dat de ANWB vorige week presenteerde over de CO2-taks.

Bij deze heffing, die vanaf volgend jaar de aanschafbelasting bpm gaat vervangen, betaalt de automobilist meer belasting naarmate de auto meer CO2 uitstoot. Volgens de ANWB levert de nieuwe belasting echter 'verwaarloosbare resultaten' op voor het milieu.

Ook liggen de kosten voor de automobilist volgens de ANWB zo'n 650 miljoen euro hoger, omdat de meeste mensen nog niet overstappen naar milieuvriendelijke modellen.

Prullenbak

Het ministerie van Financiën verwees het onderzoek van de ANWB vorige week al naar de prullenbak, dat volgens het departement is gebaseerd op 'verkeerde, verouderde en onduidelijke aannames'.

Staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) wees er tijdens het debat nog eens op dat in de wet is vastgelegd dat de invoering van de CO2-taks niet mag leiden tot een lastenverzwaring.

Op verzoek van de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie toonde hij zich bereid om het Centraal Planbureau jaarlijks zijn Belastingplan hierop te laten toetsen. Mocht er sprake zijn van een lastenverzwaring, dan worden de tarieven aangepast.

Winst

Daarnaast levert de taks wel degelijk winst op voor het milieu, ook als die op termijn volledig wordt afgebouwd om plaats te maken voor de kilometerheffing. Recent onderzoek onderbouwt deze aanname nog eens, stelde de bewindsman. "Dat er verschil van mening is met de autobranche komt wel vaker voor."

Bij een beperkte afbouw kan de CO2-taks zo'n zeven procent bijdragen aan de voorgenomen CO2-reductie voor het verkeer in 2020, becijferde bureau CE Delft dinsdag.

Niet overtuigd

Om de Kamer gerust te stellen, laat De Jager ook de beoogde milieuwinst van de CO2-taks nog eens toetsen door het Planbureau voor de Leefomgeving.

De rechtse oppositiepartijen VVD en PVV lieten zich niet overtuigen door het kabinet. Zij riepen de regering op om af te zien van de CO2-taks.