LUXEMBURG - Groot-Brittannië stribbelt tegen bij een EU-plan voor een Europeser toezicht op banken, verzekeraars en andere financiële instellingen.

De Britten zijn er beducht voor dat de nieuwe Europese toezichthouder hen allerlei instructies kan geven.

Door de Britse opstelling was er dinsdag bij EU-beraad van ministers van Financiën geen unanimiteit voor het plan. Groot-Brittannië kreeg steun van Slowakije en Roemenië.

Minister Wouter Bos (Financiën) wees erop dat een meerderheid van de EU-landen voorstander is.

Volgens hem wil die groep vaart maken met het sterkere Europese toezicht. Bos meent dat de meerderheid zonodig de drie dwarsliggers bij volgend overleg kan overstemmen.

Onenigheid

Een EU-top van regeringsleiders van de 27 EU-landen moet zich volgende week beraden over de onenigheid over het financieel toezicht.

De Europese Commissie had vorige maand een Europeser toezicht op financiële instellingen voorgesteld. Dat moet een nieuwe kredietcrisis helpen voorkomen.

Idee is dat nationale toezichthouders zoals de DNB meer gaan samenwerken. Bij onenigheid kan een 'European Systemic Risk Board' (ESRB) allerlei instructies geven.

Voorstander

Minister Bos is voorstander. Volgens Bos had de redding van Fortis in oktober vorig jaar anders gelopen als er toen al een ESRB was geweest.

''Regeringen maakten toen verschillende inschattingen hoe erg Fortis eraan toe was. Als de ESRB die inschatting had gemaakt, was de fase van gekibbel niet nodig geweest''.

Begrip

Bos had enig begrip voor de Britse bezwaren tegen ingrijpen door de Europese toezichthouder.

''Het is niet wenselijk als een niet-democratisch gekozen orgaan gaat bepalen wat een wel democratisch orgaan moet doen.''

Maar de minister kon zich moeilijk voorstellen dat de ESRB instructies gaat geven zoals 'gij zult 5 miljard euro steken in die bank om die te versterken'.

Bos denkt eerder aan instructies om bepaalde zaken bekend te maken, iets van de balans te halen of bestuurders te vervangen.