AMSTERDAM - Het is technisch haalbaar om tegen 2050 de Europese elektriciteitsproductie volledig uit hernieuwbare bronnen te halen.

Dit blijkt uit een rapport van de Duitse milieuadviesraad (SRU). De “vervanging van grote traditionele centrales, of hun uitbreiding, is technisch niet nodig en economisch niet winstgevend gezien de grote voorraad hernieuwbare energie”, zo meldt de Belgische persdienst IPS op basis van het rapport.

Beslissingen

Mits Europese regeringen nu de juiste beslissingen nemen, dan kan de EU tegen 2050 al zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen, zo wordt beweerd door vooraanstaande milieu- en energie-experts.

Daarom is het van groot belang dat regeringen geen traditionele centrales meer bouwen, dat zij het gebruik van kernenergie afbouwen, dat er meer geïnvesteerd wordt in het gebruik van hernieuwbare, groene energiebronnen en dat de bestaande elektriciteitsinfrastructuur gemoderniseerd wordt om zo de schommelingen in productie van minder stabiele bronnen zoals wind en zon op te vangen.

Steenkoolcentrales

“Wat sommige Europese regeringen, bijvoorbeeld de Duitse, nu doen, toestemming geven voor de bouw van steenkoolcentrales, is fout want zulke centrales stoppen de uitbreiding en het efficiënte gebruik van installaties met hernieuwbare energie”, zegt professor Olav Hohmeyer, energie-econoom aan de universiteit van het Duitse Flensburg.

Daarbij zijn milieuvriendelijke installaties als windturbines makkelijker stil te leggen in het geval van overproductie. Traditionele centrales moeten om economische redenen de klok rond blijven draaien.

Broeikasgassen

De SRU stelt dat Europa de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 op zijn minst met 80 procent zal moeten verminderen. Dat is alleen maar mogelijk als CO2-uitstotende installaties uiteindelijk verdwijnen.

Wil dit doel in 2050 verwezenlijkt worden dan moeten er nu door de politiek beslissingen genomen moeten worden. Zeker omdat elektriciteitscentrales een lange levensduur hebben. “Beslissingen over energiebeleid vandaag, bepalen het energielandschap over 40 jaar”, zegt Hohmeyer.

Omschakeling

Uit het SRU-rapport blijkt dat een volledige omschakeling naar groene energie mogelijk is. Eind 2005 verklaarde de Duitse regering dat ze tegen 2010 12,5 procent van haar stroom uit hernieuwbare bronnen wilde halen.

Met een aandeel van 15,1 procent van de energieproductie afkomstig uit duurzame bronnen, heeft Duitsland deze doelstelling in 2009 al gehaald. Experts achten het dan ook mogelijk om tegen 2020 dertig procent van de energieproductie duurzaam te maken.