ROTTERDAM - Een goede baas moet weten wanneer er complimentjes uitgedeeld moeten worden. Maar hij moet niet te veel en te vaak vleien, want dan nemen zijn medewerkers hem niet meer serieus.

Dat zegt organisatieonderzoeker Bart Dietz, die donderdag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam promoveert op een onderzoek naar de invloed van human resourcebeleid (personeelsbeleid) op de prestaties van mensen.

Dietz onderzocht verkoopmedewerkers, maar zijn bevindingen gelden volgens hem ook voor andere werknemers met leidinggevenden.

Groep

Een hard hr-beleid heeft volgens Dietz alleen effect als het is gericht op de hele groep medewerkers in een organisatie. In individuele gevallen werkt zo'n strikte houding contraproductief. Leiders die er in slagen hun medewerkers intellectueel te inspireren, bereiken de beste prestaties bij hun mensen.

Situaties

Een team moet de gelegenheid krijgen na te denken over veranderende situaties en de gevolgen daarvan. Aanpassingen die niet begrepen of geaccepteerd worden, leiden tot slechtere resultaten.

Dat geldt overigens volgens de onderzoeker ook voor teams met grote leeftijdsverschillen onderling. Die 'klikken' niet.