VOORBURG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het inflatiecijfer over 2002 met 0,1 procentpunt teruggeschroefd van 3,5 naar 3,4 procent. Dat is gebeurd als correctie op de rekenfouten die het statistisch bureau het afgelopen jaar maakte. Daardoor moesten vrijwel alle inflatiecijfers vanaf juli vorig jaar aangepast worden.

De inflatie is in juli 2003 uitgekomen op 2,1 procent. Dat is ,1 procentpunt meer dan in juni. De stijging van de consumentenprijsindex voor die maand is na herberekening uitgekomen op 2,0 procent. Eerder rapporteerde het CBS 2,2 procent voor die periode.

De aanpassingen waren nodig omdat gegevens van de supermarkten niet goed waren verwerkt. De afwijkingen zijn vooral begin dit jaar fors opgelopen. In februari en maart verrekende het CBS zich met ,3 procentpunt. De inflatie blijkt in die maanden niet 2,7 procent, maar 2,4 procent geweest te zijn.

In april is de afwijking zelfs 0,4 procent. De bijgestelde prijsindex over die maand is uitgekomen op 2,1 procent. De laatste zes maanden van 2002 is de inflatie gemiddeld 0,1 procent te hoog ingeschat.

De aanpassingen hebben mogelijk gevolgen voor overheden en maatschappelijke organisaties die het cijfer gebruiken voor de bepaling van de hoogte van uitkeringen, loonafspraken en kinderbijslag, zo was de inschatting begin augustus toen het CBS met de fouten naar buiten kwam.