WASHINGTON - Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, is tevreden over de plannen die tien grote banken hebben ingediend om hun financiële buffers te versterken. Dat liet de Fed maandag weten.

De plannen zouden volgens de centrale bank afdoende moeten zijn om de banken ook onder nog slechtere omstandigheden overeind te houden.

De negentien grootste financiële instelingen in de Verenigde Staten werden in mei onderworpen aan een zogenoemde stresstest. Daarbij werd bekeken in hoeverre zij bestand zouden zijn tegen een verdere economische verslechtering.

Tien banken kregen opdracht om in totaal bijna 75 miljard dollar aan kapitaal op te halen om hun financiële buffers te versterken.

Geen toestemming

De banken krijgen nog geen toestemming van de Fed om de noodkredieten die zij van de overheid hebben ontvangen, terug te betalen. Sommige instellingen wilden daarmee beginnen, ondermeer om af te komen van de bemoeienis met hun bedrijfsvoering door de overheid.

Daarvoor moeten zij echter eerst toestemming vragen aan de financiële toezichthouders.