Het nieuwe WAO-stelsel moet de toestroom van nieuwe WAO'ers aanzielijk beperken

DEN HAAG - De Sociaal-Economische Raad (SER) is het vrijdag eens geworden over de ingrijpende herziening van de WAO. De officiële WAO-commissie van de Raad heeft een akkoord "op hoofdlijnen" bereikt dat de toestroom van nieuwe WAO'ers aanzienlijk moet beperken.

Nergens in de wereld wordt zo'n groot beroep gedaan op de WAO als in Nederland. De instroom in de WAO gaat maar door. De grens van een miljoen arbeidsongeschikten komt steeds dichter bij.

Duisenberg benadrukte al dat de komende jaren stevige maatregelen nodig zijn om het aantal WAO'ers terug te dringen. "De WAO is iets typisch Nederlands; het is toch van de gekke dat we op zeven miljoen werkenden één miljoen mensen hebben, die ziek, zwak en misselijk zijn, dat bestaat natuurlijk niet. Dat is in wezen verborgen werkloosheid", aldus Duisenberg in het Algemeen Dagblad.

Tot het laatste moment lag SER-kroonlid R. Linschoten (VVD) dwars. De WAO-commissie had hierdoor iets meer tijd nodig om unanimiteit te verkrijgen.

Na afloop van de vergadering liet Linschoten weten nog steeds niet tevreden te zijn over het voorstel. "Een aantal belangrijke punten moet nog verbeterd worden. Er is nog veel werk te doen". Linschoten houdt voorlopig vast aan de huidige WAO. "We moeten geen oude schoenen weggooien voordat we goede nieuwe hebben."

SER-voorzitter H. Wijffels meent dat door het plan "aanzienlijk minder mensen in de WAO belanden". Hij verwacht dat door de nieuwe aanpak daadwerkelijk circa 25.000 tot 30.000 nieuwe WAO'ers per jaar instromen, tegen 100.000 mensen nu.

Volgens het SER-voorstel kunnen werknemers alleen in de WAO als ze meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn. De vakbonden hebben voor elkaar gekregen dat nieuwe WAO'ers een iets hogere uitkering krijgen. In plaats van 70 procent van het laatste jaarloon, krijgen ze dan 75 procent van de gemiddelde laatste drie jaar.

Mensen die minder dan 80 procent arbeidsongeschikt raken, blijven in dienst van hun baas. Deze kan zich bijverzekeren voor de extra kosten van de loondoorbetaling. Maar de werknemer moet wel meewerken om een meer geschikte baan te vinden.

Nog onzeker is wie nu precies 'volledig en duurzaam' arbeidsongeschikt is. Aannemelijk moet zijn dat iemand niet binnen vijf jaar aan het werk kan. Daarvoor moeten standaard-prognoses van ziekteherstel worden opgesteld. Verder behelst het plan voorstellen voor strengere keuring, onder meer door dubbele keuringen waar dat nodig is.

'Easy way out'

"De tijd dat de WAO de easy way out was bij problemen, is nu echt voorbij", stelde Wijffels. "Dat betekent dat sociale partners voortaan zeggen: wie niet langdurig volledig arbeidsongeschikt is, komt voor onze rekening."

Wijffels zei er begrip voor te hebben dat sommigen willen dat de nieuwe WAO goedkoper is dan de huidige. "Maar dat is niet ons hoofddoel. Het gaat ons om mensen."

De SER heeft zelf becijferd dat de nieuwe WAO anderhalf tot twee miljard euro goedkoper uitpakt. De besparing moet worden bereikt, doordat mensen volgens dit plan blijven werken die anders in de WAO terecht zouden komen. Bovendien zijn minder keuringen nodig.

/NIEUWSDen Haag reageert verdeeld op SER-akkoord over WAO