DELFT - Het kabinet moet meer vrijheid durven geven aan ondernemers in de zorg. Volgens MKB-Nederland voert het kabinet een halfslachtig beleid. Het wil de markt wel voor een deel opengooien, maar blijft de tarieven bepalen.

"Als de fysiotherapie uit het ziekenfondspakket verdwijnt, dan moet de overheid zich niet meer bemoeien met de tarieven of verplicht stellen dat mensen door een huisarts worden doorverwezen. En dat doet zij wel", zei voorzitter L. Hermans van MKB-Nederland maandag.

De korting van 0,8 procent die minister Hoogervorst van Volksgezondheid doorvoert op de budgetten van alle zorginstellingen, is volgens Hermans ook een voorbeeld van hoe de ondernemingsvrijheid wordt belemmerd. "Voor de ondernemer wordt het moeilijk varen. De regering gooit de trossen los, maar blijft wel aan het roer zitten."

Wat het MKB betreft, wordt het nieuwe basispakket voor het ziekenfonds beperkt van omvang. "Wat er straks in komt, is een politieke keuze. Chronische zorg en ziekenhuisopnames moeten in ieder geval in het basispakket. Stop je er echter alles in, dan is er geen marktwerking meer."

Driekwart van de middelgrote en kleine ondernemers wil ook zelf meer keuzevrijheid in de ziektekostenverzekering. Dat blijkt uit een enquête die het NIPO heeft gehouden in opdracht van MKB-Nederland. Wel vreest bijna tweederde (62 procent) van de MKB-leden dat vakbonden bezuinigingsmaatregelen van het kabinet in het ziekenfonds via CAO-onderhandelingen willen repareren.