HOUSTON - Het Amerikaanse energieconcern Enron, dat vrijwel failliet is, doet geen zaken meer met zijn accountant Arthur Andersen. Enron heeft het accountantsbureau aan de kant gezet omdat het documenten heeft vernietigd die de overheid wilde hebben in het onderzoek naar de financiële handel en wandel van het concern.

Enron-topman Ken Lay verklaarde donderdag dat hij Andersen, dat in 2001 1 miljoen dollar per week verdiende met zijn werk voor het energieconcern, het voordeel van de twijfel had willen gunnen bij het onderzoek van de boekhouding. "Gezien de recente gebeurtenissen, waaronder het vernietigen van documenten en het ontslaan van enkele medewerkers, konden we echter niet langer wachten", aldus Lay.

Enron is in financiële moeilijkheden geraakt door verliezen buiten de boeken te houden. Andersen zou daaraan hebben meegewerkt. Er is een memo uit februari vorig jaar boven water gekomen waaruit blijkt dat Anderson weet zou hebben gehad van de boekhoudkundige malversaties. Het accountantsbureau zou zich toen hebben afgevraagd of het Enron als klant moest houden.

Een vereniging van Amerikaanse belastingbetalers heeft de financiële gegevens van Enron in de periode 1996-2000 tegen het licht gehouden. Het concern blijkt over die jaren geen belasting te hebben betaald en van de belastingdienst ongeveer 400 miljoen dollar te hebben teruggekregen.

Volgens de vereniging heeft Enron honderden dochterbedrijven in belastingparadijzen gebruikt en aandelenopties als aftrekposten opgevoerd om geen belasting te hoeven betalen. "Na aftrek van belastingen verdienden ze meer dan voor aftrek van belastingen", aldus de vereniging.

/ECONOMIEAndersen ontslaat partners