VOORBURG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het inflatiecijfer over 2002 dinsdag bij. Dat heeft een woordvoerster van het CBS vrijdag gezegd.

De aanpassing is nodig nadat het statistisch bureau begin augustus moest erkennen dat bij de berekening van inflatiecijfers een rekenfout was gemaakt. Omdat gegevens van de supermarkten niet goed waren verwerkt, was de inflatie sinds juni 2002 te hoog ingeschat.

Als gevolg daarvan zou de zogeheten consumentenprijsindex met enkele tienden van een procentpunt naar beneden moeten worden bijgesteld, zo berichtte het CBS destijds.

Het CBS wilde vrijdag niet aangeven hoe groot de aanpassing is en of het om een verhoging over een verlaging van de inflatiecijfers gaat. "Uit principe geven wij aan geen enkele partij voorinformatie", aldus een woordvoerder.

De bijstelling betreft de periode juni 2002 tot en met juni . Een bijstelling heeft tot gevolg dat ook het inflatiecijfer voor heel 2002 er anders uit komt te zien. Dat heeft weer mogelijk gevolgen voor overheden en maatschappelijke organisaties die het cijfer gebruiken voor de bepaling van de hoogte van uitkeringen, loonafspraken en kinderbijslag.