DEN HAAG - Bij een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar overweegt het kabinet een overgangsmaatregel voor oudere werknemers die vlak voor hun pensioen zitten en al jaren zwaar werk doen.

Maar werkgevers en vakbonden die een functie als zwaar aanmerken en aanmelden voor de tijdelijke regeling, moeten wel direct laten zien hoe het beroep minder belastend wordt gemaakt in de toekomst.

CDA-minister Piet Hein Donner en PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken maakten vrijdag duidelijk dat ze zelf geen beroepen gaan bestempelen als zwaar. Zij vinden dat mensen met belastend werk tijdig moeten wisselen van baan.

Verslijten

Werkgevers en werknemers zijn er volgens hen verantwoordelijk voor, onder meer via personeelsbeleid en arboregels, om te voorkomen dat mensen voortijdig verslijten.

Donner is niet bang dat sociale partners heel veel beroepen als zwaar gaan aanmerken. Hij wees erop dat het tot belastend werk bestempelen direct verplichtingen met zich meebrengt. ''En welk beroep kan je wel tot je 65e doen, maar niet tot je 67e?'' vroeg Donner zich af.

Bijscholing

Klijnsma wees op het Nederlands Dans Theater in Den Haag als een voorbeeld van een goede werkgever die te maken heeft met personeel in een zwaar beroep. Volgens haar worden de Haagse dansers via om- en bijscholing er goed op voorbereid dat ze tussen de 30 en 40 jaar verder moeten in een andere functie.

Het kabinet heeft in maart bij het pakket aan maatregelen om de economische crisis het hoofd te bieden, besloten tot verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Op termijn moet dat 4 miljard euro opleveren en zorgen dat met de vergrijzing ouderen langer doorwerken.

Volgens Donner gaat het om een lastige afweging, maar wel passende maatregel gezien de stijgende levensverwachting en de al toenemende arbeidsdeelname van ouderen.

Vakbonden

De vakbeweging is fel tegen een hogere AOW-leeftijd. De vakbonden hebben in maart nog bedongen dat zij in de Sociaal-Economische Raad (SER) met onder meer werkgevers naar alternatieve maatregelen kunnen zoeken tot 1 oktober.

Vakbond FNV is niet te spreken over de voorstellen. ''Het stuk is wel erg brutaal en getuigt niet van enig gevoel voor wat er aan de hand is in de samenleving'', aldus FNV-bestuurder Wilna Wind over de notitie.

Pensioen

''Het gaat niet alleen uit van een verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar, tegelijkertijd worden ook de pensioenen van de mensen aangepakt. Verder wekt het kabinet de suggestie dat zelfs nog verdere ophoging dan tot 67 jaar een optie is.''

Vooralsnog gaan Donner en Klijnsma er in een verkennende notitie van uit dat op een nog vast te stellen ingangsdatum geleidelijk de pensioengerechtigde leeftijd omhooggaat in een periode van vijftien of twintig jaar.