DEN HAAG - Gemeenten moeten binnen vier weken in actie komen als iemand met schulden voor hulp aanklopt.

Maar mensen die zich voortdurend in de schulden blijven steken ''en er al jaren een potje van maken'' kunnen volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) ook door gemeenten geweigerd worden voor een schuldhulpverleningstraject.

Ook als iemand nog te veel problemen heeft om van een verslaving af te komen, kan de toegang tot de schuldhulpverlening ontzegd worden.

Dat zei de PvdA-bewindsvrouw vrijdag na afloop van de ministerraad. Daar heeft het kabinet ingestemd met haar opzet voor een wettelijke regeling voor schuldhulpverlening.

Verplichting

Eerder werd al bekend dat Klijnsma gemeenten wil verplichten binnen vier weken op een verzoek om schuldhulp te reageren.

Als er sprake is van ''bedreigende schulden'', bijvoorbeeld energie en water wordt afgesloten of huisuitzetting op stapel staat, is de wachttijd zelfs maximaal drie dagen.

Wachtlijst

Nu verschilt de schuldhulpverlening nog sterk van gemeente tot gemeente. Soms staan mensen wel dertien weken op een wachtlijst voordat ze geholpen worden.

Klijnsma hoopt haar wetsvoorstel eind dit jaar naar de Tweede Kamer te sturen. In de wet komen de belangrijkste voorwaarden te staan en het is vervolgens aan gemeenteraden om de hulp nader uit te werken.

Preventieve maatregelen

Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen en nazorg om (nieuwe) schulden zoveel mogelijk te voorkomen.

De bewindsvrouw benadrukt dat in de hulp vooral gekeken moet worden naar de omstandigheden waardoor de financiële problemen ontstaan.

Zo moeten zaken, zoals werkloosheid, verslaving en psychische problemen, net zo goed als schulden worden aangepakt.

Inzet

Daar staat volgens Klijnsma tegenover dat schuldenaren zich wel volledig moeten inzetten tijdens de hulp.

Verder moeten gemeenten ook met schuldeisers spreken om rechtszaken te voorkomen tijdens de hulpverlening.

Schuldeisers willen niet altijd meewerken aan een oplossing. Daarom wordt onderzocht of in dit soort gevallen een moratorium ingesteld kan worden, zodat er een rustperiode ontstaat om problemen uit te zoeken zonder dat de druk van de schulden verder oploopt.